Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Bazı Özellikler ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Bazı Özellikler ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Arkadaşlar, İnönü Tıp Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan Derya Gümüş Doğan ve Mehmet Aslan tarafından yazılan makalenin ilgili kısmını sizlerle paylaşıyorum.

Özellikler

 • Keskin gözlem gücü; çabuk kavrama, önem duygusu; sıra dışı olanı inceleme arzusu
 • Soyut düşünme gücü; kavramlaştırma; sentezleme, tümevarıma dayalı öğrenmeye ve sorun çözmeye ilgi, zeka etkinliklerinden zevk alma.
 • Sebep-etki ilişkilerine ilgi, bağlantıları görme yeteneği, kavramların uygulanmasına yönelik ilgi, doğruluk sevgisi
 • Değer ve sayı sistemlerinde saat ve takvimlerde olduğu gibi yapı, düzen ve istikrardan hoşlanma.
 • Bellek gücü.
 • Sözel yeterlilik; geniş kelime bilgisi; ifade de kolaylık; okumaya ilgi, ileri alanlarda geniş bilgi
 • Sorgulayıcı tutum, entellektüel meraklılık, araştırmacılık, iç motivasyon
 • Hızlı düşünme
 • Eleştirel düşünme gücü, şüphecilik değerlendirici sınama; öz-eleştiri ve özdenetim
 • Üreticilik ve mucitlik; bir şeyler yapmak için yeni yollardan hoşlanma; yaratıcılığa, beyin fırtınasına ilgi.
 • Dikkati yoğunlaştırma gücü; diğer herşeyi dışarda bırakan yoğun dikkat; uzun dikkat süresi.
 • Tutarlı ve amaca yönelik davranış.
 • Diğerlerine karşı duyarlılık, sezgisellik, empati; duygusal destek ve sempati ihtiyacı.
 • Yüksek enerji, uyanıklık, heves; icat öncesinde yoğun gönüllü çaba.
 • Diğerlerine karşı duyarlılık, sezgisellik, Empati; duygusal destek ve sempati ihtiyacı.
 • İşte ve çalışmada bağımsızlık; bireysel çalışma tercihi; kendine güven
 • Her şeye eli yatkınlık, ustalık; çeşitlilik arz eden ilgi ve yetenekler; çok sayıda hobi; müzik ve esneklik ve bireyselleşme gereksinimi; resim gibi sanat dallarında yeterlilik.
 • Dostanelik, açık yüreklilik

 

Sorunlar

 • Olası saflık.
 • Yönlendirmeye ara ara direnç; ayrıntıların reddedilmesi veya gözden kaçırılması.
 • Mantık dışı olan kabul etmede güçlük.
 • Kendine özgü ve bazen çatışan sistemlerin icadı.
 • Tek düzelikten ve tekrarlanan alıştırmalardan hoşlanmama; temel becerilere erken ulaşma ihtiyacı.
 • Erken yaşta okuma ihtiyacı; anne babaların okumasına direnme, konuşkanlığa kaçış.
 • İlk yıllarda evde ve okulda uyarıcı eksikliği.
 • Rutin çalışmalardan sıkılma. Öğretmenin çocuğun ilgisiz, olumsuz, veya davranış sorunu olduğunu düşünmesi.
 • Başkalarına karşı eleştirel tutum; kendini eleştirmeden kaçırma.
 • Bilineni reddetme; kendisi için icat etme gereksinimi
 • Rahatsız edilmeye direnç
 • İnatçılık
 • Başarı ve fark edilme ihtiyacı; eleştiriye duyarlılık; akran grubu tarafından reddedilme durumunda kırılganlık.
 • Aktif olamamaktan ve ilerleme sağlanamamasından duyulan hayal kırıklığı
 • Başarı ve fark edilme ihtiyacı; eleştiriye duyarlılık; akran grubu tarafından reddedilme durumunda kırılganlık.
 • Anne baba ve akran grubu baskısı ve uyumsuzluk, reddedilme ve isyankarlık problemleri.
 • Grup çalışmalarında homojenlik eksikliği; esneklik ve bireyselleşme gereksinimi; ana ilgi alanında temel yeterliliklerin keşfi ve geliştirilmesinde yardım ihtiyacı.
 • Pek çok grupla akran ilişkisi kurma ihtiyacı toplumsal liderliğin oluşmasında problemdir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir