Üstün Zekalı ve Normal Öğrencilerin Algılanan Akademik Öz-Yeterliklerinin Karşılaştırılması Özgen Aksoy’ un Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi’nde yayınlanan makalesini paylaşıyorum. Özet Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerle