Test Tekniği, Verimli Çalışma Ve Dikkati Geliştirme Yöntemleri

Test Tekniği, Verimli Çalışma Ve Dikkati Geliştirme Yöntemleri

Arkadaşlar Odtü Mezunları Dershanesi sitesinde yayınlanan yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

1.Çözmeye Çalıştığınız Sorudan Başka Bir Şeyle İlgilenmeyiniz.

· Bütün dikkatinizi çözmekte olduğunuz soruya veriniz.

· Bir sonraki soruya bakmayınız.

· Soru kitapçığını karıştırmayınız. Bu davranış dikkatinizi dağıtır ve moralinizi bozar.

· Boş bırakıp geçtiğiniz soruları düşünmeyiniz. O soruları çözmek için zamanınız olacaktır.

· Çevrenize bakmayınız. Sınavdaki diğer öğrencilerin hızlı ya da yavaş gitmesi sizi etkilemesin.( Çok hızlı giden öğrenci beki de bilgisiz bir öğrencidir.)

2.Önemli Sözcüklerin Altını Çiziniz.

· Her soruda, çözüm için önemli olan sözcükler vardır:

değildir, olamaz, yoktur, vardır, en az, en çok, eşittir, paraleldir, diktir vb. gibi.

Bu ve benzeri sözcüklerin altını çiziniz. Soruyu çözerken bu sözcükleri göz önünde bulundurunuz. Sorunun cevabını işaretlemeden önce, altını çizdiğiniz sözcüklere yeniden göz atınız. Özellikle, ne istediğini belirleyen son birkaç sözcüğe dikkat ediniz.

Böylece, sınavdan sonra “Aaa! Ben bunu şöyle anlamıştım.” Demekten kurtulursunuz.

3.Soru Çözerken Şekil Çizerek Çalışınız.

· Özellikle çizimsiz soruları çözerken basit çizimler yapınız. Örneğin, üç kişinin yaşlarını bulmaya çalıştığınız bir problemde, kişilerin adlarının baş harflerini yazarak KMO şeklinde bir şema oluşturmanız daha iyi düşünmenizi sağlar. Her biri ile ilgili bilgileri bu harflerin altına yazarak düşünürsünüz.

· Çizimsiz geometri problemlerinde de hemen basit bir çizim yapınız. Bu amaçla, özellikle cisimlerin kolay çizimlerini öğrenmeniz yararlı olur. (7–8 saniyede bir kare prizma ya da piramit çizebilirsiniz.)

· Problemde verilen bilgileri bu çizimlerin üzerine yazarak düşünmeniz çözümü kolaylaştırır.

4.Zihinden Yaptığınız İşlemlerin Sonucunu Ve Cinsini Yazınız.

· Birçok basit işlem zihinden yapılır. Bu işlemin sonucu ve cinsi yazılmalıdır. Diyelim ki 6 ile 8′ i zihinden çarpıp 108 buldunuz. 108 km, kg, l, saat… vb. cinsi de belirtilerek yazılmalıdır.

Birkaç işlemi üst üste zihinden yapan bir öğrenci, her işlemin sonucunu ve cinsini yazmıyorsa, şaşırıp yanlış yapabilir.

5.Sınav Salonunda Ya Da Çevrede Dikkatinizi Dağıtacak Sesler Olabilir.

Bu Tip Sesler Sizi Etkiliyorsa, Pamuk Vb. Şeylerle Kulaklarınızı Tıkayınız.

· Kimi öğrenciler en hafif sesten bile etkilenebilir, dikkatleri dağılır. Sınav salonunda ya da çevrede sesler olabilir. Konuşmalar, ayak sesleri, araç sesleri… Bu tip seslerden etkileniyorsanız, uygun bir yöntemle kulaklarınızı tıkayınız.(Bu yöntemi sınavdan önce de denemiş ve alışmış olmalısınız. İlk kez sınavda denemeyiniz.)

6.Sınavın Başlangıç ve Bitiş saati Tahtaya Yazılacaktır. İzleyiniz. Yanınızda saat bulundurunuz.

· Her ders için ayırdığınız zamanı kontrol ediniz. 15–20 dakikada bir saate bakmanız yeterlidir.

7.Öğretmeniniz Ders Anlatırken Not Tutmayınız. Öğretmenle Birlikte Düşününüz.

· Türk eğitim sisteminin en büyük yanlışlarından biridir. Öğretmen tahtada problem çözer. Öğrenciler not tutar.

· Eğitimin amacı düşünmeyi öğretmektir. Öğretmenin görevi de bilgi aktarmak değil, düşünmeyi öğretmektir.

· Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolaydır. İnternet, TV, bilgisayar, ansiklopediler, kitaplar… Her yanımız bilgi dolu. Eksik olan bu bilgilerle düşünmektir.

Nitekim OKS ve ÖSS bilgiyi ölçen sınavlar değildir. Düşünmeyi ölçen sınavlardır. Sınavlardaki ders bölüm başlıkları da bu konuda size fikir verebilir. Sosyal Bilimler ile düşünebilme, fen bilimleri ile düşünebilme, matematiksel düşünebilme, Türkçeyi kullanma yeteneği ve okuduğunu anlama.

· Hem not tutup hem de düşünmek mümkün değildir. Bunu basit bir şekilde deneyebilirsiniz: Herhangi bir konuda yazı yazarken, kalemi durdurmadan telefon numaranızı söylemeye çalışınız.

SONUÇ: kalemi durdurmadan söyleyemezsiniz.

ASIL SONUÇ: Öğretmen konu anlatırken not tutmaya çalışırsanız, öğretmenle birlikte düşünemezsiniz. Birtakım bilgileri yazmış olursunuz. (Bu bilgiler her yerde var.)

· Not tutmak yerine, öğretmenle birlikte düşününüz. Anlamadığınız yeri sorunuz.

· Anlayınız ve öğretmenle birlikte düşünmeye devam ediniz. Düşünce, kendiliğinden beyninizde yerini alacaktır.

· Not tutarak yüzme, basketbol, piyano çalma, bisiklete binme vb. becerileri kazanamazsınız. Yaparak kazanırsınız

· DÜŞÜNME YETEINEGİ DE YAPRAK (ya da seyrederek ) DEĞİL, DÜŞÜNÜLEREK KAZANILIR.

· Matematik dersindesiniz. Öğretmen problem çözüyor. Niçin böldüğünü, niçin topladığını anlatıyor ve bölüyor, topluyor…

· ŞİMDİ LÜTFEN DİKKAT!

Niçin böldüğünü anlamak mı önemlidir, yoksa bölme işlemini yapmak mı?

Niçin böldüğünü anlayın, bölme işlemini herkes yapar.

ÖZETLERSEK:

Öğretmenle birlikte düşünelim. Soralım. Anlayalım ve düşünmeyi sürdürelim. Bilgiler, başka problemleri de çözebilecek olgunlukta beynimize yerleşir.

Amaç o problemi çözmek değil, düşünmeyi öğrenmektir.

SON SÖZ:

Çok uzun bir konu bu. Burada noktalamak istiyorum.

“Ben yıllardır not tutuyorum. Hiçbir zararını görmedim.” demeyiniz. Çok zarar gördünüz, faydasını da görmediniz.

Birkaç hafta önerimi uygulayınız. Karar sizin…

Unutmayınız!

Yalnız ölüler ve aptallar düşüncelerini değiştiremezler.

C. TEST TEKNİĞİ

1. Zor Soruları “Hiç Uğraşmadan” Boş Bırakıp Geçiniz.

· Her öğrenciye “zor” gelen soru tipi değişiktir, Kimi öğrenciler yetenek problemlerinde kimileri cisimlerde, kimileri ondalık işlemlere dayalı problemlerde, kimileri denklemlerde, kimileri de metne dayalı sorularda zorlanır.

Sınava hazırlandığınız süre içinde size zor gelen soru tiplerini belirlemiş olmalısınız. (Sevmediğiniz konu, bilmediğiniz konudur.)

Zorlanacağınızı bildiğiniz soruyu hiç uğraşmadan geçiniz.

Bu uygulama size neler kazandırır?

· Moralinizin bozulmasını önler.

· Gittikçe artan bir güven uygusu kazanırsınız.

· Sınavı kazanırsınız.

Çünkü 85 soruyu çözdükten sonra, boş bıraktığınız 10 -15 soruyu çözmek için zamanınız kalacaktır. 85 soruyu doğru çözmüş olmanın verdiği güvenle, daha önce size zor gelen sorulan da rahatlıkla çözersiniz. (Sınav sırasında, yaptığınız 85–90 soruyu doğru sanırsınız ve öyle sanmanız size yüksek bir moral verir.)

· Testi bitirdikten sonra, boş bıraktığınız sorulardan kaç tanesini daha doğru çözerseniz kazançtır.

DİKKAT! YÖNTEMİN ADI: Bak – Bırak!

· “Bu soruyla biraz uğraşayım, çözemezsem boş bırakırım.” diye düşünmeyiniz. Uğraştıktan sonra boş bıraktığınız her soru moralinizi bozacaktır Üstelik zamanınız da boşa gider, telaş başlar.” Hiç uğraşmadan boş bırakmak” ise, bir test tekniğidir: O soruyu ve ona ayrılan zamanı sona bırakıyorsunuz. Moraliniz size kalıyor.

· “Biraz uğraş, çözemiyorsan sonraya bırak” diyenler, test tekniği ile hiçbir ilgisi olmayan insanlardır. Adları ve sanları ne olursa olsun…

· SINAVDA YAPACAĞINIZ EN BÜYÜK YANLIŞ, “Bu soruyu mutlaka şimdi çözeceğim.” diye İnatlaşmanız olacaktır.

Bu inat size sınavı kaybettirir.

Siz akıllı gençlersiniz. İnatçılığı ile ünlü diğer canlılara özenmeyiniz.

Bu günden başlayarak gireceğiniz her testte bu yöntemi uygulayınız.

BAK-BIRAK yönteminin yararını göreceksiniz.

2.Kayma Olmaması İçin;

· Doğru yanıtı, hem soru kitapçığında hem de yanıt kartında aynı anda işaretleyiniz.

BOŞ bıraktığınız sorunun numarasını, hem soru kitapçığında hem de yanıt kartında yuvarlak bir çizgi içine alınız.

(Yanıt kartındaki çizgileri daha sonra silersiniz. Silmeseniz de zararı yoktur. )

Her 10 soruda bir (10, 20, 30 .. ), çözdüğünüz soru ile yanıt kartında işaretlediğiniz sorunun aynı soru olup olmadığını kontrol ediniz.

3. Testleri Soru Kitapçığındaki Sırayla Yapınız.

· Soru kitapçığında sırasıyla:

· 25 Türkçe-Dil Yeteneği ve Dil Bilgisi

· 25 Matem tık

· 25 Sosyal ilimler ile düşünebilme

· 25 Fen ve teknoloji ile düşünebilme sorusu çıkacaktır.

Kimi öğrenciler önce matematik, sonra fen ve teknoloji, sonra Türkçe, sosyal bilimler sorularını yapmak gibi YANLIŞ bir düşünceye kapılıyorlar. Üniversiteye giriş sınavları dahil tüm sınav­larda, yukarıda verdiğim sıralama yapılır. Bunun haklı ve bilimsel nedenleri vardır.

Şöyle ki;

· Sınav başında heyecanlı olacaksınız.

Daha çok okuma anlamaya dayalı Türkçe soruları bu heyecanınızı yenmenize yardımcı olur. Parça okumak, yorum yapmak sizi rahatlatır.

Türkçe sorusunu yanlış yapsanız bile, yanlış yaptığınızı bilmezsiniz. Doğru zannedersiniz.’ Bu durum, daha sınavın başında moralinizin bozulmasını önler. ( Matematik ile başlarsanız moraliniz bozulur.)

· Sınavın başında, düşünme düzeyiniz düşüktür.

· Dakikalar geçtikçe yükselecek, en üst düzeyine (matematik çözerken) ulaşacak ve düşmeye başlayacaktır.

Sınavın (yaklaşık) 30. dakikasında matematik testine başlarsınız. (Boş bıraktığınız soruların sayısına göre bu süre kısalır.)

Matematik testine başladığınızda;

· 25–30 soru çözerek güven kazanmış durumdasınız.

· Heyecanınız bitmiştir.

Özellikle matematikte, size zor gelen 6–7 soruyu hiç uğraşmadan sonraya bırakırsanız, enerjiniz bitmeden tüm testi bitirirsiniz.

· Testi bitirdiğiniz zaman, boş bıraktığınız soruları yapmak için zamanınız kalacaktır.

· 85–90 soruyu doğru yapmış olmanın verdiği moral ile daha önce size zor gelen soruları da kolay­lıkla yapacaksınız.

· ( 85–90 soru, en iyi okulları kazanmak için yeterlidir. Sınav anında bu soruların hepsini doğru yaptığınızı sanırsınız. Böyle sanmanız çok iyidir. Boş bıraktığınız soruları strese girmeden yapmanızı sağlar. )

4. Uygun Sorularda Eleme Yöntemini Kullanınız.

ELEME YÖNTEMİ NEDİR?

Diyelim ki bir sorunun yanıtını bilmiyorsunuz.

Seçenekleri tarayarak, “olamaz” nitelikte olanların üstünü çizdiniz.

Geriye iki seçenek kaldıysa;

· Soruyu bir daha okuyunuz.

· Seçenekleri bir daha okuyunuz.

· Yeniden düşününüz. ( Sıfırdan başlayarak düşününüz.)

· Size daha yakın gelen seçeneği işaretleyiniz. Bu yöntemle 4 soruyu yanıtladığınız zaman, kar – zarar durumu aşağıdaki gibi olur:

olasılık doğru yanlış kar-zarar

% 50 2 2 +1,3

% 12,5 3 1 +2,7

% 12,5 1 3 0

% 12,5 4 – +4

% 12,5 – 4 -1,3

Gördüğünüz gibi zararlı çıkma olasılığı % 12,5’tir.

5.Çözemediğiniz Soruyu Baştan Okuyunuz Ve Sıfırdan Başlayarak Yeniden Düşününüz.

Çözemediğiniz sorularda;

· Soruyu baştan itibaren yeniden okuyunuz,

· İstenen bilgiyi de göz önüne alarak önemli sözcüklerin altını yeniden çiziniz.

· Çözüm için (daha önceki bulgularınızı yok sayarak), sıfırdan başlayarak düşününüz.

· Önceki denemede bulduğunuz noktayı unutup yeniden düşünmek çok önemlidir.

· Yanlış bir yöne gittiğiniz için çözemediniz.

· Doğru bir yöne gitmiş iseniz, ikinci düşünmede de aynı yolu izlersiniz zaten.

6. Metin Okuma Anlama Sorularında; Önce Soruyu, Sonra Parçayı Okuyunuz.

Türkçe testinde 12–15 tane okuma, anlama sorusu çıkabilir. (ÖSS’de bu sayı 25-30’a çıkıyor.)

Kitap okuma alışkanlığı olanlar bu soruları daha kolay yapar. Ancak, herkes için geçerli olan aşağıdaki yöntem, doğruyu bulmanızı kolaylaştırır:

· Önce soruyu okuyunuz. ( Ne isteniyor? İyi anlayınız. )

· Bu bilgiyi göz önünde bulundurarak, ipuçlarının altını çizerek metni yeniden okuyunuz.

· Her seçenek için metne göz atarak, “olabilir” ya da “olamaz” diye işaret koyunuz.

· “Olabilir” seçeneklerin sayısı 2 ise, bu soruyu boş bırakmayınız. Metinde ipucu bulamasanız da düşünerek birinde karar kılınız. (bakınız: 4. madde).

7.Genel Kültürünüzü Ve Bilginizi Değil Parçayı Esas Alınız.

Diyelim ki Atatürk ile ilgili bir parça verildi.

“Bu parçadan, aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz.” şeklinde bir soru soruldu. Seçeneklerde Atatürk’ün özellikleri var. Hepsi doğru. Atatürk’te bu özellikler var.

AMA;

Parçada var mı?

Parçayı tekrar inceleyiniz. Genel kültürünüzle ya da bilginizle değil, parçaya göre yanıtlayınız.

8. Yanıtlarınızı Yazıp Dışarı Çıkarmayınız!

· Bu iş için harcayacağınız 10–15 dakika, sınav şansınızı % 10–15 azaltacaktır.

· Bu zamanı, boş bıraktığınız soruları çözmeye ayırınız.

· Boş soru yoksa; zorlanarak yaptığınız soruların yanıtlarını bir daha kontrol ediniz.

9.Doğru Seçeneği Hem Soru Kitapçığında, Hem de Yanıt Kartında İşaretleyiniz.

Bu işlemi, sorunun yanıtından emin olduğunuz anda yapınız.

Böylece;

· Kayma olmaması için her 10 soruda bir, çözdüğünüz soru ile yanıt kartını karşılaştırırsınız.

· Yanıt kartına işaretlemeyi unuttuğunuz soru olursa kontrol etme ve yanıtını işaretleme şansınız olur.

10. Her Soruyu Çözdükten Sonra Kontrol Ediniz.

İstenen nedir? Bulduğunuz nedir? Ölçüsü doğru mu? Çeldirici (şaşırtıcı) seçeneği bulmuş olmayasınız… Kontrol ediniz.

Bu kontrol 5–10 saniye sürer. Size çok şey kazandırır.

Bütün sorular bittikten sonra kontrol yapılamaz. Soruyu en iyi kavradığınız an, o soru ile uğraştığınız andır. Bir daha, o soruyu bu kadar iyi kavramanız mümkün değildir,

“Bütün sorular bitince, kritik soruları kontrol ediniz,” diyenler, test ve test tekniği ile hiçbir ilgisi olmayan insanlardır. Adları ve ünvanları ne olursa olsun…

“Test bittikten sonra genel bir kontrol yaparım,” diye kendinizi kandırmayınız… Hazırlık aşamalarında, kontrol yönteminize karar veriniz ve geliştiriniz.

Sınavdan sonra, “Aaa! Ben şöyle anlamıştım” demeyin…

Karar sizindir.

NE ZAMAN, NASIL DAVRANMALIYIZ?

SINAVDAN ÜÇ GÜN ÖNCE

Bu önerilerin nedenleri üzerinde durmadan kısaca özetliyorum:

· Sınavdan üç gün önce çalışmayı bırakınız.

· Uykunuzu düzene koyunuz. (22′ uyuyup 07’de uyanmanızı öneririm.)

· Beslenmenizi düzene koyunuz. Sürpriz yiyeceklerden kaçınınız. Her zaman yediklerinizle ama daha düzenli besleniniz.

· Kalabalık yerlerden uzak durunuz! Doğal ortamlarda yürüyüş yapınız.

· TV ve bilgisayardan uzak durunuz.

· Sınavdan söz etmeyiniz.

· Doktor önerisi olmadan vitamin ya da ilaç almayınız.

· Sınava gireceğiniz okulu ve mümkünse dersliği görünüz.

SINAV GÜNÜ

· Son üç günde olduğu gibi saat O7’de uyanınız.

· Her gün yaptığınız gibi ılık bir duş yapınız.

· Her zamanki gibi iyi bir kahvaltı ediniz.

· Akşamdan hazırladığınız 2-B kalem, yumuşak silgi ve kalem açacağınızı kontrol ediniz (ikişer adet).

· Kimliğinizi, sınava giriş kartınızı kontrol ediniz.

· Terletmeyen giysiler ve kaymayan bir ayakkabı giyiniz.

· Bir poşet içinde, 2 tane yarım litrelik su, kolayca soyulan 1–2 çikolata ve kâğıt mendil alınız.

· Su şişesini, masanın üstünde değil, temiz bir köşede, yerde tutunuz. Su içerken yüzünüzü sıradan başka bir yöne dönünüz.

· Mutlaka saatiniz olsun.

· Gözlük kullananların yedek bir gözlük bulundurmalarını öneririm.

· Sınav saatini beklerken koşup, gereksiz konuşup, bağırıp, çağırıp enerji harcamayınız. Beynimiz, (kullanırsak!) bir hamalın yük taşırken harcadığı kadar enerji harcar…

· Trafik problemini de düşünerek, normalden bir saat önce yola çıkınız.

· Test başlamadan önce tuvalete gidiniz. (Test sırasında da tuvalete gitme hakkınız vardır. UTANMAYINIZ. İzin isteyip tuvalete gidiniz.)

· Test sırasında sessizce çikolata yemek ve su içmek serbesttir. Ayıp değildir. Enerji verir. Mutlaka gereklidir. (Meyve suyu ya da kola değil su!)

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir