Rıdvan Karabulut- Dünden Bugüne Üstün Yetenekliler Eğitimi

Dünden Bugüne Üstün Yetenekliler Eğitimi

Arkadaşlar sizlere Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği Başkanı, Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi,  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Rıdvan Karabulut ‘un “Dünden Bugüne Üstün Yetenekliler Eğitimi” kitabından bahsetmek istiyorum.

Rıdvan Karabulut kitabın giriş bölümünde üstün yeteneklilerin toplum ve ülke için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, kitabın amacını şu şekilde özetliyor; “Tarihte Endurun Mektebi ile başlayan üstün yetenekliler eğitimine öncülük görevi Cumhuriyet döneminde yavaşlamış ise de devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak 2009 yılına kadar Türkiye’de üstün yetenekliler eğitiminin tarihi serüvenini incelemeyi amaçlamıştır.”

Kitabın içeriğine göz attığımızda;

1.bölümde; üstün yetenek hakkında yapılan tanımlamalara yer verildiğini görüyoruz.

2. bölümde; Üstün yetenekli çocukların dünyada eğitim tarihi içindeki yerine değinildiğini, alt başlık olarak

  • Felsefede üstün beyin gücünün toplum düzeni ve yönetimi açısından öneminden ilk bahsedenlerden biri olan Eflatun ve Devlet Adamı Felsefesi
  • Cumhuriyet öncesi dönemde üstün yeteneklilerin eğitimi , Endurun, Endurun’un kuruluşu, amacı, eğitim aşamaları,
  • Cumhuriyet döneminde üstün yetenekliler eğitimi;( 6660 sayılı yasa, fen liseleri, özel sınıflar türdeş kümeler denemesi, parasız yatılılar,yabancı dille eğitim yapan okullar, yüksek öğretim kredileri, burs ve kredi hizmetleri, 1416 sayılı yasa, Tübitak bursları, Üniversite lisans ve lisans üstü bursları, üstün yetenekli öğrenciler için açılan yaygın ve örgün eğitim kurumları, anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Yeni Ufuklar Koleji, Bilim ve Sanat Merkezleri, Beyazıt İlköğretim Okulu,Tevitöl, Çoşkun Koleji, Tekden Koleji, Üniversitelerin üstün yetenekliler konusundaki çalışmaları ) konularının ayrıntılı bir biçimde incelendiği, yorumlandığı ve eleştirilerinin yapıldığı çok faydalı bir kaynakla karşılaşıyoruz.

3. bölümde ise ayrıntılı bir şekilde Türkiye İçin Model Önerisi sunuluyor.

Kitabın arka kapağında ise; ” Zihinsel gerilikle makul bireyi nasıl ailenin ve toplumun vicdanına terk edemezsek yüksek zihin potansiyeline sahip bireyi de genel popülasyonun ve toplumun vicdanına ya da normlarına terk edemeyiz. Eğitimi önemseyen, eğitimde fırsat eşitliğini benimseyen ülkelerde genel eğitimin dışında bir “elit eğitimi” vazgeçilmez bir sorumluluk yaklaşımıdır. Bunu söylerken felsefi bir hareket noktası olarak, hangi potansiyele sahip olursa olsun her çocuğun hayata iyi bir başlangıç yapma hakkının olduğu evrensel ilkesine aykırı bir görüş beyan etmiş olmuyoruz.” şeklinde tüm özel yetenekli bireylere sahip ailelerin yüreğinden geçenler dile getirilmiş.

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir