Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Psikolojik Testler Nelerdir?

Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Psikolojik Testler Nelerdir?

Arkadaşlar PADEM sitesinde yer alan yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Çocukların okul öncesi süreçte sosyal becerileri, alıcı ve ifade edici dil gelişimleri, ince ve kaba motor kas gelişimleri ve duygusal gelişimlerinin kronolojik yaşları ile paralel bir gelişim gösterip göstermediğini tespit etmek, aynı zamanda zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayabilmek için uygulanan psikolojik testlerdir:

Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Psikolojik Testler Şunlardır:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş aralığı çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri-Öz Bakım açısından gelişimsel süreçlerini değerlendiren, standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış bir gelişim testidir.

Denver Gelişim Testi: (0-6 Yaş aralığı): Çocukların gelişimindeki gecikmeleri ölçen bir performans testidir. Kaba Motor Kas, İnce Motor Kas Gelişimi, Dil Gelişimi ve Sosyal İletişim Becerilerini ölçen standardizasyonu yapılmış bir gelişim testidir.

Frostıg Gelişimsel Görsel Algı Testi: (4-8 Yaş aralığı) El göz koordinasyonu, şekil-zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir. Test 5 alt testten oluşur.

Porteus (Zihinsel Gelişim Tesi): Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan bir yetenek testidir. 12 labirentten oluşan test sözel açıklamaya dayanmamaktadır. Bireysel zeka testi olarak kullanılan testin uygulanmasında süre sınırlaması yoktur. Uygulandığı yaş dilimi 7,6-14 yaşlarıdır. Bir oturumda bir kişiye uygulanan bireysel bir testtir.Çocuğun labirentlerde ki çıkış yolunu bulması esasına dayanır.

Luissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi: (4-10 Yaş aralığı) (Test yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşmaktadır. Amaç çocuğun yaşadığı çatışmalar, aile içi iletişim ve çevresel faktörlerin çocuğun iç çatışmalarında oynadığı rolü anlamaya yöneliktir.

Koppıtz Insan Çizim Testi: (4-9 Yaş Aralığı): Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi ile ilgili bilgi veren bir testtir. Diğer gelişimsel testler ile beraber uygulandığında daha net bilgi verecektir.

Peabody/Alıcı Dil Testi: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.Gelişim Testidir. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir. Konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar tarafından uygulanabilir.

CAT (Children’s Apperception Test) Testi: 4-8 Yaş aralığı çocuklarda uygulanan bir testtir.  Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak  çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır.

Çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar aracılığıyla çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılması sağlanmaya çalışılır. Bu test, hayvanlarla ilgili olan 10 değişik resimden oluşur. Süre sınırı yoktur.

Gessel Gelişim Testi: 3-7 Yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.  Okul öncesi çocukların zeka gelişimlerini genel anlamda değerlendirmek amacıyla kullanılır.  Okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

Test sonucuna göre klinik değerlendirme sonuçlarına göre, terapötik ya da psikiyatrik sürece ihtiyaç olunup olunmayacağına karar verilir. Test sonrası gerekli görüldüğü takdirde detaylı tetkikler istenebilir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir