Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Arkadaşlar Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni merak edenler için Psikolog Ayşe Sakallı’nın yazısını paylaşıyorum.

metropolitan okul olgunluğu testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocukların alt testlere göre başarıları değişiklik göstermekte ve bu durum ilkokula başlayana kadar geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi vermektedir.

Okula başlamak, hem çocuk hem de aile için büyük bir yenilik ve önemli bir değişimdir. Bu önemli başlangıçta, çocuğun okula hazır bulunuşluk durumu, onun gelecekteki başarısında oldukça etkilidir. Okul olgunluğu çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.

5-6 yaş aralığındaki çocuklara okul olgunluğu ve okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek amacı ile “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır. Test okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk alanlarında bizlere çocukla ilgili bilgiler vermektedir. Okuma olgunluğu öğrencinin kelime bilgisi, dikkat ve konsantrasyonunu;  Sayı olgunluğu, rakam bilgisi, ritmik sayma, gruplandırma ve muhakeme gücünü; Genel olgunluk ise öğrencinin her iki alandaki genel başarısı arasındaki uyumu değerlendirmektedir.

Okuma Olgunluğu Bölümü

Kelime Anlama: Kelime anlama bölümü alıcı dil gelişimi hakkında bilgi verir. Çocukların sözcük dağarcığı, kelime ve nesne bilgisinin değerlendirildiği bir bölümdür.

Cümleler: Cümleler bölümü çocukların işitsel dikkatini ve yönerge takibini değerlendirmektedir.

Genel Bilgi: Genel bilgi bölümü, çocukların yaşayarak öğrendiklerinin bilgisine dayanır. Öğrendiklerini geri çağırabilmeleri ve mevcut bilgilerini yeni durumlara uyarlayıp neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini kapsar. Çocuklar bu dönemde henüz ilkel işlem döneminde olduğu için neden-sonuç ilişkisi somut nesneler üzerinden başlamaktadır.

Eşleştirme: Eşleştirme bölümü çocukların görsel dikkatini değerlendirir.

Sayı Olgunluğu Bölümü

Sayılar: Çocuğun problem çözme becerisini ve öğrendiği sayı kavramlarını değerlendirir.

Kopya Etme Bölümü

Kopya Etme: Bu Bölüm ince-motor kas ve el-göz koordinasyonunu değerlendirir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir