Bimer’e Özel Yetenekli Çocukların İhtiyaçları Konulu Dilekçe Örneği

Bimer’e Özel Yetenekli Çocukların İhtiyaçları Konulu Dilekçe Örneği

Arkadaşlar benim de takip ettiğim Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar grubu 3 Ocak için Bimer’ e Özel Yetenekli Çocukların İhtiyaçları Konulu Dilekçe Örneği etkinliği başlattılar. Dilekçemiz şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına

Eğitimde fırsat eşitliği, anayasal bir hak olarak, bireylerin ihtiyaç duydukları eğitime erişmeleri anlamına gelmektedir. Özel yetenekli bireylerin kendilerine uygun eğitimden yararlanma konusunda tüm eğitim fırsatlarından yararlanması gerekmektedir.

Normal okul müfredatlarının Özel yetenekli çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamadığı, müfredatların çok yönlü ve yaratıcı özellikler taşıması gerektiği, birçok araştırmacı ve eğitimci tarafından kabul edilmektedir. Aynı zamanda Özel yetenekli çocukların eğitsel programları bilişsel gelişimlerini destekleyecek şekilde ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun değildir..

M.E.B. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama klavuzunda Özel yetenekli bireylere özel eğitimin niçin gerekli olduğu şöyle açıklanmaktadır. Özel yetenekli bireylere yeteneklerini geliştirme ve kendilerini gerçekleştirme imkanı verilmediği taktirde bu kişilerin potansiyel enerjilerini gayrı meşru ve illegal zeminde tüketme riski taşıdıkları hazır bulunuşluk düzeylerine uygun eğitim fırsatı sunulmaması halinde çabuk sıkılma kolay öğrenmenin verdiği rehavete kapılma ve bir müddet sonra başarısızlığa düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabildikleri görülmektedir.

Bir diğer açıklamada Özel yetenekli bireylerin eğitiminin stratejik , bilimsel ve teknolojik sosyolojik , psikolojik olarak önemi aynı klavuz da vurgulanmaktadır

Özel yetenekli bireylerin aileleri olarak çocuklarımızın geleceğinden endişe duymaktayız.Eğitim ihtiyaçlarını potansiyel enerjilerini daha etkin açığa çıkarmaları ,mutlu bireyler olmaları adına takviye kurs atölye gibi etkinliklere yönlendiriyoruz fakat bu kursların sayıları çocuklarımızın ilgi alanlarına göre artabiliyor ve yüklü bir maliyet oluyor.Bir ay gidebiliyorsa diğer ay imkansızlıktan dolayı kursa devam ettiremiyoruz

Özel yetenekli bireyler dışındaki özel eğitime ihtiyaç duyanların eğitim giderleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanırken; Özel yetenekli bireyler, yönetmelik gereği özel eğitime ihtiyaç duymalarına rağmen kendilerine ayrılmış özel bir bütçeleri bulunmamaktadır.

Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleri için özel eğitime gereksinimleri vardır. Her çocuk, farklı kişilik özellikleri ve farklı yetenekler ile dünyaya gelmektedir. Bireylerin doğuştan gelen yeteneklerinin farklılığı düşünüldüğünde, eğitimin en önemli işlevi; bireyin mevcut potansiyeline en üst düzeyde  işlerlik kazandırmak ve yeteneklerini geliştirmektir. Çocuğun, mevcut potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için gerekli olan eğitim hakkı, her çocuğa yaşama ve gelişme hakkının gereği olarak tanınmış bir haktır. Eğitim hakkı, devlete bir hizmet sunma görevi vermekte, devletin aktif müdahalesini ve mali kaynakların kullanılmasını
gerektirmektedir

2009 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre, özel eğitime ayrılan bütçenin binde 999’u alt zekâ gruplarına aktarılırken, sadece binde 1’lik kısmı üst zekâ gruplarına aktarılmıştır.Alt zeka gruplarında devlet çocuğa maaş verip rehabilitasyon giderlerini karşılayıp muhakkak okullarda özel öğrenmeni temin edip özel eğitim verilirken Özel Yetenekli Çocuklara özellikle ilk okulda hiçbir imkanın sunulmaması çok üzücü ve çocuklarımız açısından da vahim bir durumdur.

Bu adaletsiz dağılımın düzeltilmesini ve Özel yetenekli her bir bireye aylık bütçe ayrılmasının hak olarak tanınmasını,her okulda özel yetenekliler ögretmeni ve rehber ögretmen bulunmasini,bilim sanat merkezlerinin her il,ilcede bulunmasini ve sartlarinin iyilestirilnesini arz ediyorum.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir