Öğretmenler Özel Yetenekli Çocuklar için Neler Yapabilirler?

Öğretmenler Özel Yetenekli Çocuklar için Neler Yapabilirler

Öğretmenlerin Özel yetenekli çocukların eğitimleri için öğretim görevlerinin yanında onların yetenekleri ve kapasitelerine uygun programlar hazırlamaları da gerekir. Sınıf seviyesi özel yetenekli öğrencilerin seviyesinden genel olarak daha düşüktür. Bu durumda çocuk çabuk sıkılır, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Öğretmenler özel yetenekli çocuklara destek olmak için;

*Çocukların kapasitelerine ve öğrenme hızlarına uygun ödevler vermelidir,

*Verilen ödevlerde tekrarların ve alıştırmaların çok olmamasına dikkat edilmelidir

*Çocuğa problem çözümlerinin alternatifleri öğretilmeli, farklı materyaller ve araç gereçler kullanılmalıdır.

*Verilen ödevler daha çok tartışma, darama ve proje içerikli olmalıdır

*Analiz, sentez ve değerleme yapabileceği alıştırmalara ağırlık verilmelidir

*Ezbere dayalı öğrenme yerine yaşayarak  öğrenebileceği gözlem ve deneylere yer verilmelidir.

* Kendilerine özgü ilgi alanları geliştirdiklerinden, sınıf içinde grup çalışmalarının yanı sıra bireysel çalışmalarına da izin verilmelidir.

*Okulda düzenlenen faaliyetlere katılımı sağlandığı gibi okul dışında da aktif olarak etkinliklere katılması desteklenmelidir.

*Lider ruhlu oldukları için, liderliği teşvik edici ve liderlik becerilerini geliştirici çalışmalarda yer alması sağlanmalıdır.

*Çocuğun başarıları ve başarısızlıkları kendi performansı ölçü alınarak değerlendirilmelidir.

*Çocuğun okul içi davranış ve öğrenim durumu hakkında aile ile sürekli işbirliği içinde olunmalı ve geri bildirim yapılmalıdır.

*Çocuğun akademik alanda başarılarının yanı sıra resim, müzik, spor gibi alanlarda da yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

*Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için uygun ortam ve fırsatlar hazırlanmalıdır.

* Çocuğun tepkilerine duyarsız kalınmamalı, başarıları ödüllendirilmelidir,

sayılan maddeleri uygulayabilirler.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir