Çocuklarda Beyin Gelişimi

Çocuklarda Beyin Gelişimi

Arkadaşlar PSK. ÖMÜR ÇABUK’un yazısını sizlerle paylaşıyorum.

Çocuklar doğdukları günden itibaren çevrelerinden edindikleri bilgileri özümserken ortak bir yol kullanır. İlk zamanlarda bilim adamları, çocuklarda beyin gelişimi ve öğrenmenin tamamıyla genlere bağlı olduğunu öne sürseler de son zamanlarda yapılan araştırmaların sonuçları çevrenin ve kalıtımsal genlerin beyin gelişimi ve öğrenmede önemli rol oynadıklarını gösterdi.

Hamileliğin ilk bir kaç haftasında beyin hücreler üretmeye başlar ve 12. Haftaya gelindiğinde hücreler nöronlara dönüşmeye başlar ve yaklaşık dakikada 250.000 ve 20. Haftada bu sayı 200 milyona ulaşır ve 26. Haftada bu nöronlardan yarısı yaşamaya devam eder. Bu kalan nöronlar bebeğin doğumuyla birlikte çevresine adapte olması için yeterlidir. Sağlıklı çocuklar için 3-6 yaş arasında birçok yeteneklerinin beyinlerinin gelişimi ile doğru orantılı olarak geliştiği gözlemlenir.

Beynimizin, diğer organlar ile kıyaslandığında eşsiz bir kapasite ve performans ile çalıştığı görülür. Beyinde iletişim nöronların birbirlerine elektro-kimyasal sinyaller göndermesiyle başlar. Çocuk çevresi sayesinde görme, tat alma, keşfetme, dokunma ve dinleme gibi eylemleri öğrenmeye başlar ve beyin çevreden aldığı bilgilere odaklanır ve böylece bu bilgileri kısa süreli hafızasında tutmaya başlar. Çocuğun öğrenme sürecinde deneyim çok önemlidir. Örneğin televizyonda bir belgeselde hayvanları seyreden çocukla, hayvanat bahçesinde hayvanları gören çocuğun öğrenmeleri kıyaslandığında, hayvanat bahçesine giden çocuğun deneyimi sayesinde daha iyi bir şekilde öğrendiğini söyleyebiliriz. Ayni şekilde bu deneyimleri paylaşmak, çocukları deneyimleri konusunda dinlemekte öğrenmelerini pekiştirmek için iyi bir yoldur.

Farklı aktivitelerin çocukların beyin gelişimindeki rolü yadsınamaz örneğin, sanat, müzik ve fiziksel aktivite. Bu tür aktiviteler çocuğun beyindeki bilişsel, hafıza ve duygu gibi birçok alanının aktif hale gelmesini sağlar.

Sonuç olarak erken yaşta başlayan farklı öğrenme deneyimlerinin çocukların beyin gelişimine olumlu etkisi vardır. Öğrenme ve beyin gelişimi arasındaki doğru orantı bize çevrenin öğrenmedeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor, her ne kadar genlerimiz beyin gelişimi ve öğrenmemizle birebir etkileşim içindeyse çevremizde o derece etkileşim içinde.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir