Çocuğuma WISC_R Zeka Testini Niçin Yaptırmalıyım?

Çocuğuma WISC_R Zeka Testini Niçin Yaptırmalıyım?

Arkadaşlar Psikolog Serpil Yılman Kaya’nın yazısını sizlerle paylaşıyorum.

Wisc_r zeka testini anlatmadan önce zekanın ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Zeka ile ilgili duyduğumuz birçok şey vardır. Zekanın anne, baba hatta yakın ve uzak akrabalardan gelen genetik bir miras olduğunu, ya da öğrendiklerimiz ve tecrübelerimizle geliştirdiğimiz bir algısal kapasite olduğunu bir yerlerden duymuş veya okumuş olabiliriz. Bilim adamlarının zekayı nasıl tanımladığına bakacak olursak Bergson’a göre zeka alet kullanma ve yapma yetisi. Terman’a göre zeka soyut düşünebilme gücü, Binet’e göreyse zeka sağduyu ve karar verme yetisi. Stern’e göre zeka yeni durumlara uyabilme becerisidir.

Zekayı genel olarak tanımlayacak olursak: Zeka önceden öğrenilmiş bilgi kavram ve deneyimleri uygun şekilde birleştirebilme bunları doğru kategorize edebilme ve depolama bu bilgiyi kullanarak karşılaşılan sorunların çözümünü bulma ve günlük hayatta pratik şekilde kullanabilme yeteneklerinin bir bileşimidir.

Tek bir zeka mı vardır yoksa zeka çeşitleri de mevcut mudur?
Zeka ile ilgili iki zıt görüş vardır ki bunlardan birincisi beynimizde genel tek bir kapasite olduğunu ve algı yapımız ne kadar yüksekse o kadar zeki olduğumuzu savunur. Son yıllarda ortaya atılan ikinci bir görüş ise çoklu zeka kuramıdır ki bunun tam tersini savunur. Beynimizin tek bir kapasitesi değil birden çok kapasitesi olduğunu savunmaktadır ve zekanın sekiz alanı olduğunu söylemektedir. Bu alanları ve becerilerini de şu şekilde ifade etmektedir.
1– Sözel- Dilsel zeka: Dil öğrenme becerilerinin yüksek olduğu kelime hazinelerinin geniş olduğu
2– Görsel – Mekansal zeka: Renkleri ayırt etmede ve üç boyutlu kavram algısı oldukça gelişmiştir.
3– Matematiksel –Mantıksal zeka: Analitik düşünme yeteneği güçlüdür.
4– Kinestetik- Bedensel zeka: Organizasyon yapma yeteneği güçlüdür.
5– Kişilerarası –Sosyal zeka: Duyguları anlamak ve liderlik yapma becerileri vardır.
6– Kişisel –İçsel zeka: Bireysel çalışmayı seven kişilerdir.
7– Müziksel-Ritmik zeka: Sese karşı duyarlıdırlar.
8– Doğacı zeka: Canlıları tanıma araştırma merakları yüksektir.

Zeka Ölçülebilir mi?

Evet, zeka ölçülebilir. Ancak zekayı tek bir puanla ifade etmek doğru olmaz.

Niçin Zeka Testi yaptırmalıyız?

Zeka testleri sayesinde çocuklarımızın zihinsel gelişimini ve potansiyellerini ortaya çıkarmakla birlikte hangi alanlarda daha başarılı olduklarını ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini görebilmek için iyi bir yol göstericidir.

Çocuklar için uygulanan zeka testleri çocuklarda görülen bazı problemler içinde bilgi verir. Nörolojik bir problem olup olmadığı dikkat süresi ya da dikkatini toparlamada ki yaşadığı güçlükleri saptamakta iyi bir rehberdir. Elde edilen verilerle çocuğun gelişimi eğitimi ve öğrenmesi ile ilgili aile doğru bir şekilde yönlendirilebilir.

Wisc_r zeka testi nedir?
Wisc_r zeka testi 1939 yılında yetişkinler için hazırlanmıştır. Bu ölçek 1955yılında yenilenmiş ve adı WAIS (wechsler yetişkinler zeka ölçeği) olarak değiştirilmiştir.1949 yılında Wechsler tarafından geliştirilerek 6-16 yaş çocukları için WISC’İ hazırlamıştır. 1974 yılında bu test gözden geçirilerek standardizasyonu yapılmış ve böylece wisc_r zeka testi ortaya çıkmıştır.
Wisc_r testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olanıdır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar wisc_r zeka testini kullanmaktadırlar.
Wisc-r testinin uygulanması
Wisc-r testi zekayı birçok boyuttan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Test Sözel ve Performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu iki bölümünde altında beşer tane alt test bulunmaktadır. Yani toplamda 10 tane alt testten oluşmakta olup herhangi bir alt testin bozulması durumunda sözel ve performans bölümlerinde birer tane olmak üzere iki tane yedek test bulunmaktadır. Ve her alt test farklı bir yeteneği ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Testin sonucunda performans zeka puanı sözel zeka puanı ve genel zeka puanı olmak üzere üç zeka puanı elde edilir.

Peki, Wisc_r Testini niçin yaptırmalıyız?

 • Çocuklarınız okulda başarısızlık gösteriyorsa ve öğrenmede güçlük çekiyorsa
 • Öğrenmede yaşıtlarından daha hızlı veya daha yavaş ise
 • Sosyal ortama uyumda ve iletişimde güçlük çekiyorsa
 • Davranış problemleri yaşıyorsa
 • Söyleneni ya da anlatılanı algılamada güçlük çekiyorsa.

Çocuğunuzdaki bu problemlerin tespit edilmesinde Wisc_r testi doğru bir tercih olacaktır.

Wisc_r testi Sonucunda Çocuğumuz ile ilgili neler öğreniriz?

 • Çocuğunuzun okul çevre ve kültürel ortamdan ne kadar bilgi aldığını
 • Çocuğunuzun soyutlama genelleme yapıp yapamadığını ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini
 • Dikkatini toparlayıp yoğunlaştırmada sorun yaşayıp yaşamadığını
 • Akıl yürütme düzeyini
 • Kısa süreli ve uzun süreli belleğini
 • Hangi alanlarda ilgi ve yeteneği olduğunu
 • Meslek tercihinde hangi mesleklere daha yatkın olduğunu
 • Herhangi bir öğrenme güçlüğü olup olmadığını (okuma problemleri yazı yazmada sorunlar yaşaması matematik öğrenme güçlüğü)

Yapılan test sonucunda hazırlanan bir rapor ya da uygulayan testörle görüşerek sonuçları doğru bir şekilde tartarak çocuğunuzun gelişiminde en doğru yolu izleyebilirsiniz.

İyi bir Wisc_r testi uygulayıcısıyla çocuklarınızın herhangi bir psikolojik ve ya patolojik sorun yaşayıp yaşamadığını da öğrenebilirsiniz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir