Özel Yetenekli / Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkında Bilinen Yanlışlar

Özel Yetenekli / Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkında Bilinen Yanlışlar

Merhaba, Günümüz modern dünyasında, rekabet koşullarında  en önemli insan kaynaklarından biri olarak kabul edilen özel yetenekli bireylerin sahip olduğu yetenek, düşünce ve becerilerinin keşfedilip eğitilmesi oldukça büyük önem teşkil etmektedir. Ancak özel yetenekli çocuklar eğitim alanının en göz ardı edilen; eğitim olanaklarından ve eğitim haklarından en az yararlanan grubunu oluşturmaktadır.

Geleceğin bilim adamı, geleceğin büyük sanatçısı olma potansiyeli yüksek olan bu çocukların yetiştirilmesi konusunda yeterli ilgi ve çaba gösterilmediği düşüncesindeyim. Çocuklara yeterli ilginin gösterilmemesinin ana kaynağı ise özel yetenekli/üstün çocuklar hakkında yanlış bilgilerin toplum içinde yaygınlaşmış ve halk arasında yerleşmiş olmasıdır. Çocuklara ihtiyaç duydukları eğitimin verilmesi için öncelikle bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerekir.

Bu yanlış bilgiler Nelerdir?

*Toplumda üstün yetenekli çocukların başkalarından duymadıkları takdirde farklı olduklarının bilincine varamayacağı düşüncesi hakimdir.

*Bu çocuklar söz dinlemez asi çocuklardır ve disipline etmek çok daha zordur.

* Fiziksel, duygusal, akademik gelişimleri akranlarıyla aynı düzeyde gelişir. (Özel yetenekli çocuklar genel olarak, normal gelişim düzeyinden farklı kendilerine özgü bir gelişim gösterirler. Duygusal  ve fiziksel gelişimleri akranlarından farklı kronolojik zamanlarda ve süreçler arasında hızlı geçişlerle tamamlarlar)

*Üstün yetenekli oldukları için extra bir eğitime ihtiyaçları yoktur. (Bu çocuklar zaten avantajlı çocuklar, hayata 1-0 önden başlıyorlar  neden özel eğitilsin ki, anlayışı yaygın. Beyin gücü ülkeler için bir avantajdır. Bizim de bu avantajdan yararlanmamız için bu çocuklara küçük yaştan itibaren özel eğitim verilmelidir)

*Üstün yetenekliler bulundukları her ortamda kendilerini geliştirebilirler. (Yaratıcılığı ve hayal gücü çok gelişmiş olan bu çocuklara ilgi duydukları alanlarda her türlü materyal sağlanarak hayal güçleri ve yaratıcılıklarından en yüksek verim elde edilmelidir)

*Özel yetenekli çocuklar sosyal olmayan uyumsuz çocuklardır.

*Özel yetenekli çocuklar bencildirler, sadece kendilerini düşünürler.

*Duygularını çok derin yaşayan bu çocuklar duygularını ön plana çıkardıkları için gerçek dünyaya uyum sağlayamazlar

Özel yetenekli/üstün bireyler hakkında toplumda yaygın olan bu tabular kırılmalı her özel yetenekli çocuğa kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, gelişim ve psikolojik destek verilmelidir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir